The Trucks Logo

Mesafeli satış sözleşmesi

HİZMET BİLGİLERİ:

Hizmetin; Türü, Açıklaması, Adedi, Bedeli ve Ödeme Şekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

Hizmet Türü: Satılık/Kiralık İlanı Oluşturma, Elaman İlanı Oluşturma, Nakliye İlanlarında İlan Oluşturma ve diğer ilan tiplerinin iletişim numaralarını görüntüleyebilmek.

Hizmet Açıklaması: Tüm ilan tiplerinde ilan açma ve Nakliye ilan türündeki ilanların iletişim numaralarını görüntülemek.

Adedi/Süresi: ---

Ürün Adı Adet/Süre Birim Fiyat Toplam Fiyat: / NaN TL

Hizmet Bedeli/Fiyatı (KDV ve her türlü masraf dahil) TL

Ödeme şekli: Kredi Kartı/Banka Kartı

Faturanın Gönderileceği E-Posta Adresi: Hizmet alan kullanıcının sisteme kayıtlı E-Posta Adresidir.

MESAFELİ SÖZLEŞME

MADDE 1- TARAFLAR

HİZMET VEREN

Unvan: Trucks Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi

Adresi: Koza Mah.1635 Sok. Maximoon Evleri B3 Blok No: 3 E İç Kapı No: 124 Esenyurt / İstanbul

E-mail: info@thetrucks.app

Şikayetler için İrtibat Bilgisi: info@thetrucks.app

HİZMET ALAN

Adı-soyadı:

Adresi: ---

Telefon:

E-mail:

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin ("Sözleşme") konusu, Hizmet Veren tarafından Hizmet Alan'a www.thetrucks.app alan adlı internet sitesi ("Site") üzerinden sağlanmakta olan, Sözleşme'nin üçüncü maddesinde özellikleri ve fiyatı belirtilen hizmete ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Sözleşme, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme'nin tarafları Sözleşme'yle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların. Trucks Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi ile akdetmiş oldukları www.thetrucks.app Portalı üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecektir.

MADDE 3- HİZMET BİLGİLERİ:

Hizmetin; Türü, Açıklaması, Adedi, Bedeli ve ödeme Sekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

Hizmet Türü: Satılık/Kiralık İlan tiplerini Oluşturmak, Elaman İlanı Oluşturmak. Nakliye İlanlarında İletişim Numalarına Erişebilme

Hizmet Açıklaması: Tüm İlan Tiplerinde İlan Oluşturmak Ve Nakliye İlanlarındaki İletişim Numalarına Erişim Sağlamak

Adedi/Süresi: ---

Hizmet Bedeli/Fiyatı (KDV ve her türlü masraf dahil) TL

Ödeme şekli: Kredi Kartı/ Banka Kartı

Faturanın Gönderileceği E-Posta Adresi:

MADDE 4- GENEL HüKüMLER

4.1. Hizmet Alan, Madde 3'te belirtilen Sözleşme konusu hizmetin özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu hizmetin satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. İşbu Sözleşme Hizmet Alan tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.3. Satın alınan hizmetin fiziksel bir teslimatı yoktur.

4.4. Bu Sözleşme'ye konu hizmet, Hizmet Alan tarafından onaylanan üyelik Sözleşmesi'nde düzenlenen hükümler çerçevesinde sunulacaktır.

4.5. Hizmet Alan ve Hizmet Veren işbu Sözleşme'nin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5- CAYMA HAKKI:

Hizmet Alan, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca cayma hakkı süresi sona ermeden önce kendi onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkını kullanamayacak olup bu kapsamda cayma hakkı süresi içinde hizmetten faydalanmaya başlamışsa cayma hakkının ortadan kalkacağını bildiğini kabul eder.

Hizmet Olarak; Satılık/Kiralık, Eleman Ve Nakliye İlan Tiplerinde İlan Oluşturma, Nakliye İlanlarındaki İletişim Numaralarına Erişebilme (bundan böyle "ürün" olarak anılacaktır) satın alımlarında; Hizmet Alan "ürün"ü kullanmaya başlamış ise; cayma hakkı kullanamaz, bakiye kullanım süresine ilişkin ücret iadesi talebinde bulunamaz..

Hizmet Alan, "ürün"ü kullanmaya başlamamış ise; işbu Sözleşme'nin kurulduğu günden itibaren on dört gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme'den cayma hakkına sahiptir. Hizmet Alan, bahsi geçen süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini, işbu Sözleşme ekinde Ek-2 olarak yer alan örnek cayma hakkı formunu doldurarak sair açık bir bildirim ile Hizmet Veren'e bildirecektir. Hizmet Veren, ilgili bildirimin kendisine ulaşmasını takip eden on dört gün içerisinde kendisine yapılmış ödemeleri Hizmet Alan'a iade edecektir.

Hizmet Alan, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.

MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME:

Hizmet Alan'ın her türlü şikayet ve itirazına ilişkin başvurularında ve işbu Sözleşme ile ilgili çıkabilecek diğer ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme .../ .../ 2021 tarihinde düzenlenmiştir.

Ek-1 ürün Kuralları

1.Yalnızca www.thetrucks.app ürün Ve Hizmet Kurallarına Uygun Olanlar alabilir.

2.TRUCKS, Hizmet kurallarını, çeşitlerini ve kullanım şartlarını herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zamanda değiştirebilir. Bu değişiklikler "PORTAL"da yayımlanması üzerine geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

3.Kredi kartı ile yapılan ürün ödemelerin iadeleri yine aynı yöntemle kredi kartına iade edilir.

4.Kredi kartı ile yapılan ürün ödeme işlemlerinde TRUCKS'ın anlaşmalı ödeme kuruluşları ve kredi kartınızı size tahsis eden banka haricinde kimsenin bilgilerinize erişim imkanı bulunmamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine/anlaşmalı ödeme kuruluşuna iletmekte ve işlem sonucunu işlemi yapan üye'ye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır. 5.Alınan her ürün, ait olduğu Hizmet Alan için geçerlidir. Başka bir Hizmet Alana devredilemez..

6.Nakliye İlanlarında İletişim Numaralarına Erişim Hizmet Bakiyesi Her Arama İçin Tek Sefer Olarak Düşülür.

7.Satılık/Kiralık İlan oluşturma Hizmet Bedeli Her Yeni İlan Oluşturmada Tek Sefer Olarak Düşülür.

8.Elaman İlan Oluşturma Hizmet Bedeli Her Yeni İlan Oluşturmada Tek Sefer Olarak Düşülür.

9.Fotoğraflar, üye adı, cep telefonu da dahil olmak üzere ilan içeriğinde bulunan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kişisel veri teşkil edebilecek ve üye tarafından Trucks'a girilen veriler Trucks tarafından ürün ve Hizmetlerin kullandırılması amacıyla toplanmaktadır. üye bu verilerin toplanmasının ürün Ve Hizmetlerin kullandırılabilmesi için zorunlu bir unsuru olduğunu, aksi takdirde bu hizmetten yararlanmasının mümkün olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için https://www.thetrucks.app/privacy-policy sayfası ziyaret edilmelidir.

10.Üye'nin üçüncü kişilere ait verileri ilanda kullanması durumunda, Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, Trucks'ın kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye;
ilan içine girdiği kişisel verinin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya bu verilerin işlenmesi, aktarılması veya sair surette bir işleme konu edilmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde Trucks'ın bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.Aşağıdaki durumlarda ürün/hizmet ücreti iade edilir:

a.TRUCKS'In İlan Yayınlama Kuralları'na aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ilanın yayına alınmaması halinde.

b.Marka hakları ihlali gibi ilanın yayınlanmasına ilişkin kanuni bir engelin bulunması halinde.

c.www.thetrucks.app'den kaynaklanan teknik hatalar(ilanın yayınlanamaması, ilanın görüntülenememsi vb) halinde.

d.Zaman içinde mevzuatta veya TRUCKS'In İlan Yayınlama Kuralları'nda yapılan değişiklik nedeniyle ilanın yayından kaldırılması halinde.

12.Aşağıdaki durumlarda ise ürün/hizmet ücreti iade edilmez:

a. Hizmet süresi bitmeden ilanın kullanıcı tarafından yayından kaldırılması halinde.

b.Daha önce ilan verme kurallarına uygun bir şekilde satın alınmış ilan, daha sonra kullanıcı tarafından yapılan değişiklikle (fotoğraf değişikliği ve/veya eklenmesi, açıklama eklenmesi ve/veya değiştirilmesi vb.) bu kurallara uygunsuz duruma geldiğinde.

c. Kullanıcının üyelik sözleşmesindeki maddeleri ihlal etmesinden dolayı www.thetrucks.app üyeliğinden çıkartılması durumunda.

d. Nakliye ilanlarındaki iletişim numaralarına erişim sağlayıp iletişime geçmemesi durumunda.

Ek-2 Cayma Hakkı Formu

Kime: (Hizmet Veren'in ismi, unvanı, adresi varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)

Bu formla aşağıdaki hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

● Sipariş tarihi:

● Cayma hakkına konu hizmet: Tüm ilan tiplerinde ilan açma ve Nakliye ilan türündeki ilanların iletişim numaralarını görüntülemek.

● Cayma hakkına konu hizmetin bedeli: TL

● Hizmet Alan'ın adı ve soyadı:

● Hizmet Alan'ın e-posta adresi:

● Hizmet Alan'ın imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

● Tarih:

Payment Logos